Hřiště

Golfový klub byl založen v roce 1995. Hřiště se rozkládá v krásném prostředí Slavkovského lesa, v těsném sousedství Kláštera Premonstrátů v Teplé. Atmosféra v klubovně a na hřišti je domácká a přívětivá. Hřiště nebývá přeplněno a hra bývá pro hráče taková, jaké je celé okolní prostředí – klidná a pohodová. Zahrát si na našem hřišti znamená klidně a relaxačně strávený den, bez spěchu, shonu a stresu, v tichém prostředí a na čerstvém vzduchu.