Členství v klubu

ČLENSTVÍ V KLUBU

ŘÁDNÉ ČLENSTVÍ
Vstupní poplatek 1000,- Kč
Roční poplatek 8000,- Kč Bonusy za včasnou platbu. Člen s tímto typem členství má veškeré klubové výhody.

SENIORSKÉ ČLENSTVÍ
Vstupní poplatek 1000,- Kč
Roční poplatek 4000,- Kč
Bonusy za včasnou platbu.
Člen s tímto typem členství má veškeré klubové výhody. JUNIORSKÉ ČLENSTVÍ
Děti do 18 let a studenti denního studia do 26 let
Vstupní poplatek 1000,- Kč
Roční poplatek 1250,- Kč
Bonusy za včasnou platbu.
Člen s tímto typem členství má veškeré klubové výhody.

REGISTRAČNÍ ČLENSTVÍ
Registrace na ČGF na rok 2017  Registrační poplatek 1500,- Kč
Slevy na partnerských hřištích a indoorech.
Možnost účasti na Mistrovství klubu.
Možnost za zvýhodněnou cenu si doplatit řádné členství.
Obdržíte od nás registrační kartu člena klubu.
Bez hlasovacího práva v klubu.

UDRŽOVACÍ ČLENSTVÍ
Vstupní poplatek 1000,- Kč
Roční udržovací poplatek 3000,- Kč
Roční udržovací seniorský poplatek 1500,- Kč
Udržovací poplatek je možný pouze ze zdravotních důvodů (nutno doložit lékařskou zprávu).
Člen má hlasovací právo v klubu.
ŽMIENY - Adéla Kroupová