Ceník

GOLF KLUBU KLÁŠTER TEPLÁ

Ceník rok 2021

Roční poplatek člena                              2000,-Kč

Roční poplatek dítě do 18 let               1000,- Kč                                                           

Poplatky jsou dle stanov splatné do konce ledna 2020 (číslo účtu : 106 136 838 / 0300 - ČSOB Mariánské Lázně, variabilní symbol : rodné číslo člena klubu, případně registrační číslo člena GKKT).

ZKOUŠKA ZPŮSOBILOSTI "ZELENÁ KARTA"

Zkouška má dvě části, praktickou na hřišti a teoretickou tj.test z pravidel golfu.

Při úspěšném složení zkoušek z praktické hry a pravidel Vám vystavíme protokol o zelené kartě.